Tag: สวนลุมพินี

กทม.เตรียมปรับโฉมครั้งใหญ่ “สวนลุมพินี” ฉลองครบรอบ 100 ปี

กรุงเทพมหานครตระหนักถึงความสำคัญของสวนสาธารณะขนาดใหญ่ใจกลางเมืองแห่งนี้ จึงมีนโยบายให้สำนักสิ่งแวดล้อมจัดทำโครงการปรับปรุงสวนลุมพินีในวาระครบรอบ 100 ปี เพื่อให้เป็นพื้นที่สีเขียวสาธารณะที่มีความร่มรื่น สวยงามและทันสมัย สามารถตอบสนองกับวิถีชีวิตของประชาชนยุคใหม่ และสอดคล้องกับการพัฒนาของเมือง ในทศวรรษที่ 21 ภายใต้แนวคิดหลักในการออกแบบ 5 ด้าน 1. การคงคุณค่าทางประวัติศาสตร์ 2. ตอบโจทย์การเปลี่ยนแปลงสภาวะอากาศ 3. ผสานความหลากหลายทางวัฒนธรรม 4.

Continue readingกทม.เตรียมปรับโฉมครั้งใหญ่ “สวนลุมพินี” ฉลองครบรอบ 100 ปี