Tag: ท่องเที่ยวไทย

กทม.เตรียมปรับโฉมครั้งใหญ่ “สวนลุมพินี” ฉลองครบรอบ 100 ปี

กรุงเทพมหานครตระหนักถึงความสำคัญของสวนสาธารณะขนาดใหญ่ใจกลางเมืองแห่งนี้ จึงมีนโยบายให้สำนักสิ่งแวดล้อมจัดทำโครงการปรับปรุงสวนลุมพินีในวาระครบรอบ 100 ปี เพื่อให้เป็นพื้นที่สีเขียวสาธารณะที่มีความร่มรื่น สวยงามและทันสมัย สามารถตอบสนองกับวิถีชีวิตของประชาชนยุคใหม่ และสอดคล้องกับการพัฒนาของเมือง ในทศวรรษที่ 21 ภายใต้แนวคิดหลักในการออกแบบ 5 ด้าน 1. การคงคุณค่าทางประวัติศาสตร์ 2. ตอบโจทย์การเปลี่ยนแปลงสภาวะอากาศ 3. ผสานความหลากหลายทางวัฒนธรรม 4.

Continue readingกทม.เตรียมปรับโฉมครั้งใหญ่ “สวนลุมพินี” ฉลองครบรอบ 100 ปี

10 จุดเช็คอิน ที่เที่ยวภาคอีสาน สวยไม่แพ้ภาคอื่น เที่ยวสนุก ม่วนคักม่วนหลาย

1. อุทยานแห่งชาติภูกระดึง จังหวัดเลย ภูกระดึงอยู่ที่ ตำบลศรีฐาน อำเภอภูกระดึง จังหวัดเลย เป็นอุทยานแห่งชาติ ลำดับที่2 ของประเทศ ได้รับการจัดตั้งเมื่อปี วันที่ 23 พฤศจิกายน 2505 เป็น แหล่งท่องเที่ยว ทางธรรมชาติที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวอย่างมาก อันเนื่องมาจากความสมบูรณ์ของระบบนิเวศ มีป่าไม้

Continue reading10 จุดเช็คอิน ที่เที่ยวภาคอีสาน สวยไม่แพ้ภาคอื่น เที่ยวสนุก ม่วนคักม่วนหลาย