Day: April 19, 2016

ผู้หญิง

สารพิษภายในร่างกายที่ใครต่อใครควรจะหาทางแก้ปัญหา

สารพิษทุกแบบที่อยู่ภายในร่างกายทำให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพเป็นอย่างมากมาย ซึ่งโดยมากเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ หรือเกิดจากภายนอก เช่น เซลล์ที่ตายทุกวันนี้ จะเป็นของเสียที่เกิดจากการย่อยสลายและเผาผลาญอาหาร หรือทางเคมี ซึ่งของเสียที่มีการสะสมของกากอาหาร และของเสียที่เกิดจากอาหารที่ไม่ย่อย เป็นเหตุให้เกิดการเนาภายในลำไส้ รวมถึงฝุ่นควันสภาพสิ่งแวดล้อมที่เป็นพิษโดยมากเป็นสารพิษที่มีการปนเปื้อนมาเข้ากับอาหารแต่ละแบบ   นับได้ว่าสารพิษภายในร่างกาย จึงเป็นสิ่งที่ทุกท่านต้องให้ความหมายอย่างมากภายในการดูแลตัวเอง สำหรับสารพิษต่าง ๆ นั้น โดยปกติแล้วแล้วจะมีการขจัดออกมาตามธรรมชาติ จะมีอวัยวะที่ทำเอามีการปฏิบัติหน้าที่กำจัดของเสีย เช่น ตับ ไต ผิวหนัง ปอด และตับ จะอยู่ภายในรูปของปัสสาวะ อุจจาระ แต่ก็คงจะมีกรณีมีขึ้นต่าง ๆ ที่อวัยวะไม่อาจจะที่จะมีการขับถ่ายออกไปได้เร็ว เป็นเหตุให้เกิดการสะสมสารพิษภายในร่างกาย ถ้าหากมีการสะสมไว้เป็นจำนวนมาก ๆ ก็จะมีผลเสียภายในร่างกายได้ เพราะฉะนั้นท่านเองก็ต้องเป็นอีกคนหนึ่งที่จะต้องมีการแสวงหาข้อมูลกันอยู่เสมอ เพื่อที่จะเป็นการป้องกันสารพิษต่างๆ ในร่างกายให้กับตัวเอง ถือได้ว่าเป็นสิ่งที่จะต้องมีการกำจัด สารพิษในร่างกาย เมื่อค้นพบว่าในร่างกายมีสารพิษเป็นปริมาณมาก   ดังนั้นสารพิษภายในร่างกายที่สะสมอยู่นั้น อาจจะหาทางแก้ไขได้ โดยการรับประทานผัก และผลไม้เป็นหลัก เพื่อจะสามารถมีการดีท็อกร่างกายได้เป็นอย่างยอดเยี่ยม โดยการขับของเสียออกมาทางปัสสาวะ หรือทางอุจจาระนั่นเอง

Read More