Day: April 13, 2016

วาไรตี้

กระบวนการเลือกซื้อยางรถยนต์เพื่อได้ใช้นาน ๆ

ยางรถยนต์ คือสิ่งที่มีความสำคัญอย่างมาก เมื่อท่านเองเป็นอีกคนหนึ่งที่มีรถส่วนตัวไปทำงาน โดยการขับไปเองสม่ำเสมอ แต่คุณเองรู้ดีหรือเปล่าว่า การเลือกยางรถยนต์แบบใดที่ถูกต้อง พร้อมทั้งมีความพอดีกับตัวเครื่องของเรามากที่สุด ซึ่งยางรถยนต์ เป็นยางที่ต้องอยู่คู่กับรถไม่ตลอด จึงต้องมีการตรวจสอบก่อนการตัดสินใจเลือกซื้อทุกเวลา โดยการหาข้อมูลวิธีในการเลือกซื้อยางรถยนต์แบบง่าย ๆ ที่ท่านเองจะต้องรู้ไว้   นับได้ว่า ยางรถยนต์ ใหม่ ๆ หากเก็บไว้นาน ๆ ก็จะมีการเสื่อมคุณภาพได้ เมื่อท่านเองได้เปลี่ยนยางใหม่เป็นประจำ แล้วท่านแน่ใจหรือเปล่าว่าใช่ยางเก่าหรือยางใหม่ แล้วจะมีวิธีดูอย่างใด  เพราะฉะนั้นจะต้องดูวันที่ผลิตยางรถ ซึ่งผู้คนจำนวนมากมักจะไม่ค่อยสนใจปีที่ผลิตยางรถยนต์กันเลย ขอแค่เพียงราคาถูก พร้อมทั้งมีการจัดโปรโมชั่นก็เพียงพอ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ขายมักจะไม่ได้บอกวันเดือนปีที่ผลิต เพราะว่ากลัวว่าจะขายยางเกาไม่ออก แต่อย่างไรผู้ผลิตก็จะต้องมีการระบุเอาไว้ เพื่อที่จะไม่ให้ผิดกฎของหน่วยงานคุ้มครองผู้บริโภค ก็แค่ลูกค้าไม่ถามก็จะไม่บอก ทางที่ก่อนทำการเลือกซื้อยางรถยนต์ ควรสอบถามข้อมูลให้ดีเสียก่อน หรือคุณเองอาจจะทำการดูวันเดือนปี ที่ผลิตเองก็ได้ โดยการดูโค้ดบนแก้มยางนั่นเอง   เพราะฉะนั้นวิธีภายในการดูยางรถยนต์ก่อนการตกลงใจเลือกซื้อเป็นสิ่งที่มีความสำคัญอย่างมาก ถ้าท่านเลือกยางรถยนต์ที่มีการผลิตมานานแล้ว ก็จะนำมาใช้งานได้ไม่ยาวนานมากนัก

Read More