Day: November 8, 2015

เพลงใหม่

เพลงใหม่ บทเพลงใหม่ ๆ ที่มีความทันสมัย เพื่อคนทุกกลุ่ม

บทเพลงใหม่ๆ เพราะๆ ดี ๆ มีคุณค่า ในสมัยนี้ถือได้ว่ามีให้เห็นมากเพิ่มขึ้น ยิ่งถ้าหากทางด้านผู้แต่งเพลง สนใจไปกับเนื้อหาดี ๆ มีสาระด้วยแล้ว บทเพลงดี ๆ ย่อมมีขึ้นได้อย่างง่าย ๆ ไม่ใช่ขั้นตอนการผลิตเพลงเพลงหนึ่งจะง่าย แต่การเอาใจใส่ไปสู่การเป็นบทเพลงคุณภาพ ย่อมมีง่ายเยอะขึ้น หากคนเราให้ความสำคัญและมีจิตสำนึกดี ๆ ที่จะจัดทำเพลงดี ๆ ขึ้นมา   โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มเพลงที่ถูกนำเสนอในรูปแบบที่ทันสมัย ผ่านเนื้อร้องพร้อมกับทำนอง ที่ใช้ภาษาสุภาพ พร้อมทั้งมีความทันสมัยแบบตรงตัว ย่อมเป็นเหตุให้คนรุ่นใหม่ส่วนมาก รู้สึกพึงพอใจพร้อมทั้งพากันเกาะติดรับฟังเพลงนี้กันมากเพิ่มขึ้น หรือแม้แต่คนรุ่นเก่า ก็ยังคงให้ความหวัง กับบทเพลงใหม่ ๆ ที่มีคุณภาพสำหรับคนรุ่นใหม่โดยตรง เนื่องจากถ้าหากทำออกมาได้ดี ผู้ที่ไล่ตามรับฟังเพลงจำนวนมาก ย่อมรู้สึกสัมผัสได้ถึงความสุข ที่มาพร้อมทั้งความเข้าใจ ในการสื่อความนัยต่าง ๆ ผ่านเนื้อร้องและทำนองเพลงของเพลง ถึงแม้ว่าในบางครั้ง เราคงมองเห็นเส้นทางในการปรับปรุงของบทเพลง ๆ หนึ่ง เมื่อนำเพลงเก่า ๆ ออกมาตกแต่งและบรรเลงใหม่ ให้ดูดีพร้อมกับมีความทันสมัย เพื่อคนรุ่นใหม่ให้ความสนใจ พร้อมกับได้รับความชอบในภายหลัง ก็ยังอาจจะเป็นทางเลือกหนึ่ง ที่จะทำให้บทเพลงเก่า ๆ ที่มีคุณค่าเพื่อคนรุ่นเก่า […]

Read More