ดู tv ไปพร้อมกับกิจกรรมต่างๆ ที่เป็นเหตุให้เด็กๆ ได้รับประโยชน์มากเพิ่มขึ้น

ไม่ว่าจะคือกิจกรรมใด ผู้ปกครองก็ไม่ควรที่จะละเลย และควรหันมาให้ความใส่ใจ พร้อมทั้งคอยดูแลเด็ก ๆ ให้มากที่สุด ถึงแม้กิจกรรมหลัก ๆ ที่อาจจะให้ความบันเทิงภายในสถานที่พักอาศัยได้นั้น จะเป็นการเลือกชมและดู tv เป็นหลัก แต่คำแนะนำของคุณพ่อกับคุณแม่ ย่อมทำให้พวกเด็ก ๆ รู้ว่า พวกเขาจะต้องดูทีวีในระยะเวลาไหน

 

การดู tv อาจสร้างคุณค่าให้กับเด็ก ๆ เพราะเด็ก ๆ ส่วนมากจะได้รับความรู้ต่าง ๆ มากเพิ่มขึ้น และในส่วนของแหล่งความบันเทิง พร้อมทั้งสาระดี ๆ ในบางเวลา แต่การที่คุณพ่อกับคุณแม่พยายามทำให้เด็ก ๆ ได้ใช้เวลาว่างไปกับการคลุกคลีและอยู่กับการชมหรือว่าดูทีวีจนมากเกินไป นั่นหมายความว่าคุณพ่อพร้อมกับคุณแม่พยายามที่จะทำให้เขา กลายเป็นคนติดทีวีและดู tv จนเกินอัตรา จนกระทั่งทำให้เด็ก ๆ ไม่สามารถละหรือว่าเลิกดูทีวีในบางระยะเวลาได้เลย ปัญหาตามมาในภายหลัง  ซึ่งคุณพ่อและคุณแม่ควรระมัดระวัง เพราะถ้าหากเด็ก ๆ กลายเป็นคนติดทีวีและดู tv จนเกินไป จะทำให้พวกเขาประสบปัญหาทางด้านต่างๆ โดยเฉพาะการใช้เวลาว่างไปกับกิจกรรมต่าง ๆ ที่ลดน้อยถอยลง จะก่อให้เกิดปัญหาทางด้านความก้าวหน้าที่ล่าช้าสำหรับพวกเขา  ทำให้เด็ก ๆ กลุ่มนี้เกิดการพัฒนาการทางด้านร่างกายและสติปัญญาที่ไม่ครบบริบูรณ์ 

 

และนี่ก็อาจจะเป็นต้นเหตุ ที่ส่งผลทำให้เด็ก ๆ ไม่สามารถเรียนรู้และเข้าใจได้ว่า อะไรคืออะไร และอะไรเป็นต้นเหตุ พร้อมทั้งอะไรเป็นผลลัพธ์เนื่องจากพวกเขาค่อนข้างใช้เวลาว่างไปกับการดู tv  ที่ไม่ได้ออกกำลังกายหรือข้อคิดเห็นใด ๆ ซึ่งแตกต่างไปจากที่น้องๆ ได้มีการเข้าร่วมทำกิจกรรมอื่น ๆ ที่น้องๆ สมควรประพฤติในที่สุด